Whocopied.me

Forumbetingelser

Proshave Forum udbydes af Proshave, CVR.: 32671144


Proshave
Gunnar Clausens Vej 17C
8260 Viby J
+45 70 70 18 08
info@proshave.dk


Proshave Forum er et debatforum for Proshaves kunder og brugere. Et forum hvor man kan stille spørgsmål, udveksle erfaringer, få råd og vejledning, anmelde produkter og i det hele taget dele oplevelser og sprede det gode budskab om rigtig barbering.


Alle er velkomne til at deltage i debatten og det er således ikke Proshave der besvarer brugernes spørgsmål, men brugerne selv.


Generelt: Vi ønsker en god tone på vores forum. Nedladende sprogbrug og vendinger tolereres ikke. - Udvis gensidig respekt og få en god oplevelse! 


Ansvarsfraskrivelse. Proshave Forum stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. 


Proshave har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på hjemmesiden tilgængeliggjorte informationer, uanset art. 


En hvilken som helst anvendelse af hjemmesiden, herunder download, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på Proshave, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Proshave kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af hjemmesiden. Proshave fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af Proshave Forum.


Proshave vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovlige indlæg på Proshave Forum.


Proshave påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse.


Proshave forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på www.proshave.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til Proshave til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for Proshave.


Evt. links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne.Ved linking til tredjemands sider har Proshave intet ansvar for indholdet af sådanne sider. Links til andre webshops i ind- og udland tillades ikke.


Immaterielle rettigheder, med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Proshave og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov. Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Proshave tilhører Proshave, CVR.: 32671144


Tekst, varemærker og logoer og billedmateriale der vises på Proshave, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Proshave.